FAQ (veelvuldig gestelde vragen) (1)

FAQ aanmelden lidmaatschap

  1. Waarom in november al de factuur voor het komende jaar

    Dit komt omdat de informatie op de website en in de webservice per kalenderjaar is. We willen dat u vanaf begin januari over deze gegevens kunt beschikken en niet pas eind januari. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat uw account per 1 januari actief en dus betaald is.