Vergoeding fysiotherapie en uw verzekering

De vergoeding voor fysio- en oefentherapie zit ingewikkeld in elkaar.
Het merendeel fysio- en oefentherapie wordt vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Een deel van de vergoeding vindt echter plaats vanuit de (verplichte) basisverzekering.
Kijk in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen hoe u bent verzekerd en hoeveel behandelingen u (nog) heeft.

Uit de basisverzekering wordt het volgende vergoed:

 • Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij 'chronische aandoeningen' (zie onder lijst chronische aandoeningen) pas vanaf de 21e behandeling fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet.
  Deze eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is. Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een 'chronische aandoening' wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in uw polisvoorwaarden of vraag daarom bij uw zorgverzekeraar, maar ook de zorgverlener die bij ons is aangesloten kan u dat aangeven.
  Het is ook zo dat bij aandoeningen die levenslang zijn de 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen van verzekeraar deze niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden.
 • Bij incontinentieproblemen worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed, mis uitgevoerd door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut (zonodig daarna via de aanvullende verzekering)
 • Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten.
  In het geval van een 'chronische aandoening' vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.
 • Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2 sinds 2017. De eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering per jaar worden vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist. (zonodig daarna via de aanvullende verzekering). 
  Veel verzekerringen hanteren een selectief inkoopbeleid, zoals CZ, Menzis, VGZ (incl. haar labels), De Friesland, Univé, Salland, IZA, Aevitae, Caresq, ENO, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Dit betekent dat zij uitsluitend zorg voor claudicatio intermittens inkopen bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeuten. Patiënten krijgen dus alleen de volledige behandeling gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens vergoed indien ze deze bij een Chronisch ZorgNet aangesloten fysiotherapeut volgen.
 • Bij artrose van een knie of heup sinds 2018. Maximaal 12 behandelingen gesuperviseerde fyiotherapie of oefentherapie per 12 maanden vergoed en zonodig daarna via de aanvullende verzekering.
  Dit laatste geldt niet bij Zorg en Zekerheid en De Friesland, daar worden behandelingen voor artrose heup of knie niet uit de aanvullende verzekering vergoed, dus is men beperkt tot de 12 behandelingen per 12 maanden.
 • Bij COPD sinds 2019. Sinds 1 januari 2019 wordt fysio- en oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling uit de basisverzekering vergoed. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In de eerste 12 maanden (startjaar) zijn dit er, afhankelijk van de ernst van de klachten, maximaal 70. Ook in de jaren daarna (onderhoudsjaren) is het aantal behandelingen afhankelijk van de indeling in de klassen A-D (max. 52).
  Lees hier meer over COPD, maar uw fysiotherapeut kan u daar ook meer over vertellen.
 • Herstelzorg na Covid-19
  Maximaal 50 behandelingen gedurende maximaal 6 maanden (vanaf 18 juli 2020)
  Verlengde herstelzorg maximaal 50 behandelingen gedurende maximaal 6 maanden (indien medisch noodzakelijk)

  Paramedische herstelzorg is bijvoorbeeld fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie na een coronabesmetting. Deze herstelzorg zit tijdelijk in het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt wel een aantal regels. U heeft bijvoorbeeld een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

  Heeft u problemen met paramedische herstelzorg?
  Krijgt u geen verwijzing of vergoeding voor paramedische herstelzorg? Bijvoorbeeld omdat u zich te laat heeft aangemeld voor paramedische herstelzorg. Of omdat u meer behandelingen nodig heeft dan het aantal dat standaard wordt vergoed. Meld dit dan bij C-support, nazorg covid-19.  Uw melding helpt ook bij het verbeteren van de regels van paramedische herstelzorg. Zij verzamelen alle meldingen, zodat zij onder andere het Zorginstituut Nederland hierover kunnen adviseren.
  Melding paramedische herstelzorg

Belangrijk is om u te realiseren dat alle vergoedingen uit de basisverzekering, dus ook de bovenstaande vergoeding voor fysio- en oefentherapie, alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder vallen onder het verplicht eigen risico (385 euro). Het eigen risico geldt niet voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen en dat is het merendeel van de fysio-en oefentherapie.
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering staan uitgewerkt in uw polisvoorwaarden de verzekeraar, vaak onder fysiotherapie, oefentherapie, beweegzorg of paramedische zorg.

Hier vindt u de tekst van de overheid over wat er vanuit de basisverzekering vergoed wordt