Eigen risico en ergotherapie

Het verplicht eigen risico is alleen van toepassing voor patiënten van 18 jaar en ouder en alleen bij zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.
Het verplicht eigen risico geldt echter niet voor:

  • huisarts
  • verloskundige zorg en kraamzorg
  • jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar
  • vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen

Het bedrag van het eigen risico voor 2022 is door de overheid vastgesteld op 385 euro op jaarbasis.

Bij ergotherapie is er sprake van het eigen risico. Ook bij de herstelzorg voor COVID-19.
Dit alles valt onder de basisverzekering.

Het eigen risico is niet van toepassing bij de behandeling van kinderen tot 18 jaar.