Directe toegang fysio-/oefentherapie

Directe toegang of zonder verwijzing naar een fysio- of oefentherapeut is is nu enkele jaren gemeengoed. 
Dit heeft het voordeel, dat u ‘direct' bij de specialist op het gebied van bewegen terecht komt, zodat u direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. Maar uiteraard kan uw arts u verwijzen voor fysio- of oefentherapie en in sommige gevallen vereist uw verzekeraar alsnog dat u een verwijzing nodig hebt, bijvoorbeeld in geval u een chronische aandoening heeft of aan huis behandeld moet worden. Uw zorgverlener weet de regels van uw zorgverzekeraar op dat punt.
Bij fysio-en oefentherapeuten is deze ontwikkeling goed ontvangen, de huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De therapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.
Voor behandeling aan huis en in inrichting is soms nog een verwijzing verplicht. Uw zorgverlener geeft dit wel aan.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysio- of oefentherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de hem of haar aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij/zij u vooralsnog adviseren de huisarts te bezoeken.
Wanneer u wel door hem/haar behandeld kan worden, dan kan hij/zij, of één van zijn/haar collega's, in overleg met u aan de slag met een uitgebreider onderzoek van uw klachten en samen met u een plan van aanpak maken.
Meestal is de eerste behandeling gevuld met deze inventarisatie en volgt in de volgende zittingen de feitelijke behandeling.
De fysio- of oefentherapeut er ook voor kiezen u direct aansluitend te behandelen (dit zijn dan wel 2 behandelingen).