Wanneer nog wel een verwijzing van een arts

In een aantal situaties is de directe toegang niet mogelijk en heeft u vooralsnog een verwijzing van uw specialist of huisarts nodig.
Dit is met name het geval voor behandelingen die vanuit de basisverzekering wordt vergoed en vallen onder de aandoeningen op de zogenaamde Chronische Lijst (zie dat bij dat onderwerp in dit menu). In dat geval is meestal bij een eerste diagnosestelling een verwijzing van een specialist of een verpleeghuisarts nodig.
Maar ook als er een onderzoek of behandeling aan huis of in instelling moet plaatsvinden is een verwijzing van de arts soms noodzakelijk en dat is per verzekeraar verschillend. In dat geval moet een arts expliciet op de verwijzing aangeven waarom hij/zij aan huis behandeling medisch noodzakelijk vindt.

Verder is een verwijzing nog nodig bij behandelingen onder de basisverzekering van COPD, looptherapie bij vaatlijden, incontinentie en artrose heup en knie en COVID-19

In de meeste gevallen zijn verwijzingen maximaal 12 maanden geldig,
Er zijn ook aandoeningen die levenslang zijn en in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering.
Uw fysio- en oefentherapeut, die lid is van deze service is daarvan op de hoogte en kan u daarin adviseren. Ook kan hij/zij aangeven hoe dat zit bij uw verzekeraar.

Soms zijn er verzekeraars die ook een verwijzing verwachten in het geval de praktijk geen contract met hen heeft en/of voor een aan huis behandeling, omdat hier een medische noodzaak voor moet zijn.