COPD en fysio-/oefentherapie met ingang van 2019

Sinds 2019 wordt fysiotherapie en oefentherapie voor mensen met COPD GOLD 2, 3 en 4 vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Wel is het aantal behandelingen waarop u in het eerste behandeljaar en de daarop volgende jaren (de onderhoudsfase) aanspraak kunt maken, gemaximeerd.
Let op: het eigen risico is van toepassing op de fysiotherapie en de oefentherapie in de basisverzekering!

Maximering van het aantal behandelingen fysiotherapie en oefentherapie
Op hoeveel behandelingen u maximaal ‘recht’ heeft in de basisverzekering hangt af van 2 zaken: Het stadium en de ernst van uw COPD en of u in het eerste behandeljaar zit of in de onderhoudsfase (vanaf 2e jaar en verder).

De indeling in groep A t/m D
Waarschijnlijk bepaalt uw behandelend fysiotherapeut, al dan niet in overleg met uw arts, in welke groep (A,B,C,D) u valt. Dat wil niet zeggen dat u altijd in dezelfde groep blijft. Dit kan veranderen afhankelijk van het verloop van uw COPD.
Groep A is de groep waar de COPD het minste invloed heeft op uw dagelijks leven en welzijn. Groep D is de groep waar de COPD het meeste invloed heeft op het dagelijks leven en welzijn. De vragenlijsten die hiervoor gebruikt worden zijn de COPD assessment Test (CAT) en een vragenlijst om uw kortademigheid te bepalen, de zogenoemde mMRC schaal.

Daarnaast wordt voor de indeling in groep A, B, C of D gekeken naar het aantal longaanvallen (exacerbaties) dat u heeft gehad en de ernst daarvan:
• Heeft u geen of 1 longaanval gehad zonder ziekenhuisopname, dan valt u in groep A of B.
• Heeft u 2 of meer longaanvallen gehad of 1 longaanval waarbij u in het ziekenhuis bent opgenomen? Dan valt u in groep C of D.

Eerste behandeljaar
Bent u in 2019 al onder behandeling van een fysiotherapeut voor uw COPD (GOLD 2,3,4) en ‘loopt’ uw behandeling door in 2020? Of start u op 1 januari 2020 met de behandeling? Dan begint voor u het eerste behandeljaar op 1 januari 2020 en heeft u t/m 31 december 2020 ‘recht’ op het maximale aantal behandelingen in uw groep. Start de fysiotherapie- of oefentherapiebehandeling in de loop van 2020? Dan begint uw eerste behandeljaar op de datum dat de behandeling start (bijv. 14 mei).
Eerste behandelperiode:
• Groep A: maximaal 5 behandelingen
• Groep B1: maximaal 27 behandelingen
• Groep B2: maximaal 70 behandelingen (nieuw in 2021)
• Groep C/D: maximaal 70 behandelingen

Voorbeelden:
Als de eerste behandeling voor uw COPD in groep A,B,C of D start op 14 mei 2020, dan heeft u tot 14 mei 2021 ‘recht’ op het maximum aantal behandelingen horend bij het eerste behandeljaar. Dus 5 behandelingen voor groep A, 27 voor groep B en 70 voor groep C en D.
Was uw behandeling gestart op 1 juni 2019 dan loopt het eerste behandeljaar door tot 1 juni 2020.

Onderhoudsfase
Heeft u ná het eerste behandeljaar en de jaren daarna nog steeds fysiotherapie en oefentherapie nodig, dan heeft u steeds opnieuw, per behandeljaar, ‘recht’ op het maximale aantal vervolgbehandelingen. Groep A krijgt na het eerste behandeljaar geen vergoeding meer voor fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering. U kunt hiervoor eventueel een aanvullende verzekering afsluiten.
Onderhoudsjaar na eerste behandelperiode:
• Groep B1: maximaal 3 behandelingen
• Groep B2: maximaal 52 behandelingen (nieuw in 2021)
• Groep C/D: maximaal 52 behandelingen

COPD en onvoldoende fysiotherapie in 2020?
Heeft u COPD en krijgt u in 2020 minder fysiotherapie uit de basisverzekering? Dan biedt uw aanvullende verzekering mogelijk een oplossing. De meeste zorgverzekeraars stellen de aanvullende verzekering namelijk open voor COPD-patiënten die fysiotherapie of oefentherapie in de basisverzekering tekort komen. Uiteraard moet de therapie wel medisch noodzakelijk zijn.