Fysiotransparant - een uitgebreide service die u uw patiënten kunt bieden


08 mrt 2017 : 10:10

Geschreven door: pbar


Fysiotransparant.nl  is een service bedoeld voor fysio- en oefentherapeuten, die hun klanten willen voorzien van uitgebreide professioneel gerichte informatie, adviezen en oefeningen voor hun klachten. 
De werkwijze is dat de therapeut de diagnose stelt en dan aan de patiënt aangeeft welke informatie en oefeningen zinvol zijn bij de aanwezige klacht. Het is daarmee een waardevolle aanvulling op de behandeling.
Wilt u meer weten? Klik dan op deze website

Onderzoek Pricewise gepubliceerd op 16 december 2016


20 dec 2016 : 09:25

Geschreven door: pbar


Pricewise heeft diepgaand onderzoek gedaan naar werkgeverscollectieven in Nederland. In totaal zijn er 53 werkgeverscollectieven vergeleken met de goedkoopste zorgverzekering, op basis van vier verschillende profielen. Uit het onderzoek blijkt dat werkgeverscollectieven in meer dan de helft van de gevallen onvoordeliger zijn dan individuele polissen.
“Het moet inhoud krijgen, of we moeten ermee stoppen,” zei Schippers naar aanleiding van het onderzoek.


Invoering van behandeling op de werkplek en herstel aan huis bij screening e.d.


15 dec 2016 : 13:36

Geschreven door: pbar


Er zijn enkele nieuwe prestatiecodes ingevoerd om een eenmalige benandeling op de werkplek te kunnen declareren. Het is echter niet zo dat dit massaal wordt ingekocht. Om dat te kunnen inzien kijkt u onder tarieven en dan contracttarieven. Deze codes zijn vlak voor de jaarovergang geactualiseerd en dat kan een rol spelen bij het niet inkopen ervan.

Ook zijn de verplichtingen vanuit de NZA om bij aan huisbehandeling altijd een verwijzing te hebben, zoals die was ingesteld in 2016 nu weer verlaten. Het is echter wel zo, dat een aantal verzekeraars alsnog een verwijzing verplicht blijven stellen in 2017. Ook dit kunt u zien aan de hand van de contractstarieven, als deze tarieven niet genoemd zijn is verwijzing verplicht. Nieuw is dat bij Zilveren Kruis contracten die verplichting met ingang van 2017 is vervallen.

Tenslotte zijn opnieuw alle prestatiecodes van groepstherapieën zowel bij FT als bij OT veranderd, dat was vorig jaar ook al, nu dus weer.

Screening en intake, wat mag wel en wat niet?


11 mrt 2016 : 08:56

Geschreven door: pbar


Screening en intake na screening wordt m.i.v. 2016 anders ingericht, er zijn nu per beroepsgroep 3 prestaties:

1. Screening (1850 resp. 2400 voor fysio- en oefentherapie)
2. Intake na screening (1860 resp. 2401)
3. Screening, intake en onderzoek (1864 resp. 2412)

Volgens de beleidsregels van de NZA van juli 2015 mag u in 2016 'screening' (1850/2400) en 'intake na screening' (1860/2401) niet meer op één dag declareren.
Een intake en een behandeling mogen weer wel op dezelfde dag gedeclareerd worden. Het blijkt behoorlijk verwarrend te zijn.
Z'Kruis heeft voor dit jaar de prestatie 1860 niet ingekocht. Alle andere verzekeraars vergoeden alle drie prestaties.

U kunt rond screening nu dus kiezen voor:
- Screening alleen (1850/2400), waarbij u de patiënt niet in behandeling neemt, maar eventueel adviseert of doorverwijst naar de huisarts, daarmee 1 zitting.
- Screening en intake na screening (1850/2400 + 1860/2401)  op twee verschillende dagen en daarmee 2 zittingen.
- Screening, intake en onderzoek (1864/2412) waarin dit is samengevat in 1 zitting.

Een printable overzicht, waarin u kunt zien welke combinaties van prestatiecodes wel en niet kunnen:  klik hier

CSI Code 002 is opgeheven


25 feb 2016 : 09:28

Geschreven door: pbar


De CSI-code 002 is definitief afgeschaft. Iedere chronische aandoening kunt u coderen met 20 maal 008 en vervolgens 001