Eigen risico en fysio- of oefentherapie

Het verplicht eigen risico voor patiënten van 18 jaar en ouder is alleen van toepassing bij zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.
Het verplicht eigen risico geldt echter niet voor:

  • huisarts
  • verloskundige zorg en kraamzorg
  • jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar
  • vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen, waaronder het merendeel van fysio- en oefentherapie

Het bedrag van het eigen risico voor 2017 is door de overheid vastgesteld op 385 euro op jaarbasis.

In geval van fysio- of oefentherapie is er sprake van het eigen risico alleen in het geval van chronische aandoeningen en gaat het risico in op de 21e behandeling bij een nieuwe indicatie, maar het eigen risico geldt ook in de eerste 9 behandelingen bij stressincontinentie uitgevoerd door een bekkenfysiotherapeut.
Het eigen risico is niet van toepassing bij de behandeling van kinderen tot 18 jaar.