Colofon / disclaimer

Versie 02-10-2015

Deze colofon geldt voor de websites onder ZORGVERGOEDING.COM en FYSIOVERGOEDING.NL en alle daaraan gekoppelde domeinen en subdomeinen, verder te noemen Zorgvergoeding.com.

Proclaimer
Zorgvergoeding.com is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Peter Bär, fysiotherapeut en eigenaar van Fysio Webdesign in Utrecht.
Aan de samenstelling is alle mogelijke aandacht besteed. Zorgvergoeding.com doet er alles aan om de inhoud en informatie van deze website actueel en zo juist mogelijk te houden.
Zorgvergoeding.com is daarin afhankelijk van wat zijn partners (Zorgverzekeraars en anderen) aan gegevens beschikbaar stellen.

Disclaimer
Bezoeker
Onder bezoeker wordt verstaan hij of zij, die gebruik maakt van de informatie van Zorgvergoeding.com. In het bijzonder geldt dit voor u, die toegang is verleend tot de gegevens op de besloten sites.
U kunt alleen beschikken over toegang als u als zorgaanbieder of praktijk een lidmaatschap over het lopende jaar heeft aangevraagd en betaald.
Toegang is u verleend met een naam-specifieke inlogaccount. U mag alleen met de inlogcodes van deze account gebruik maken van de gegevens op de besloten pagina's en voor toepassing in onze webservice in uw softwarepakket. Zie verder onder praktijkaccount.
Door het inzien en gebruiken van de besloten informatie wordt u geacht met deze voorwaarden in te stemmen.
Zorgvergoeding.com heeft ten allen tijde het recht om een bezoeker de toegang tot de besloten site te ontzeggen en daartoe technische voorzieningen te treffen. Zij zal u daarover inlichten met gemotiveerde reden.

Beheerder
Het beheer van de websites onder Zorgvergoeding.com en Fysiovergoeding.nl berust bij:
Fysio Webdesign
P.R.M.Bär, fysiotherapeut en webdesigner
A.Matthaeuslaan 13 3515 AN Utrecht
tel 030 2734517
email info@zorgvergoeding.com
Handelsregister: 30211134 Utrecht onder de naam 'Bär Webdesign'
Internet webdesign www.fysiowebdesign.nl
BTW nummer NL081840962B02

Aansprakelijkheid
Zorgvergoeding.com staat er niet voor in, dat de informatie op de website steeds juist en volledig is. Er is sprake van afhankelijk van de gegevens die door derden aan Zorgvergoeding.com wordt verstrekt.
Zorgvergoeding.com is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, fouten of onjuistheden. De bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van informatie van de website. De bezoeker zal zelf op juistheid toetsen, indien dat voor hem/haar van belang is.
Aan de inhoud van de websites onder Zorgvergoeding.com kunnen geen rechten worden ontleend; Zorgvergoeding.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruiken van de informatie.

Auteursrechten
De auteursrechten voor de inhoud van de website in de websites onder Zorgvergoeding.com berusten bij de beheerder.
Het is de bezoeker van de websites onder Zorgvergoeding.com niet toegestaan informatie van de website te downloaden, te printen of anderszins te publiceren of te gebruiken in andere websites, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder. Een e-mailbericht met deze toestemming heeft geen rechtsgeldigheid.

Praktijkaccount
Uw praktijkaccount is een unieke inlogmogelijkheid en is alleen voor uw praktijk (inclusief uw dependances) bestemd. Het is niet toegestaan uw praktijkaccount aan derden ter beschikking te stellen op straffe van royement zonder de verplichting tot restitutie van de lidmaatschapsgeld. In geval van geleden schade hierdoor wordt een gerechtelijke procedure in gang gezet en zal deze worden verhaald.

Privacy-reglement
Zorgvergoeding.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de opdrachten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Gebruik van uw gegevens
Zorgvergoeding.com gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Uw praktijk, naam, e-mailadres, zijn nodig om uw opdracht tot toegang in de besloten website mogelijk te maken en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het gebruik van Zorgvergoeding.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw opdracht en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website. Als u daar geen prijs meer opstelt, zien we graag uw email met deze opzegging tegemoet.
  • Als u bij Zorgvergoeding.com een opdracht plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Zorgvergoeding.com verkoopt uw gegevens niet
Zorgvergoeding.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw gegevens worden ook niet gratis aan derden ter beschikking gesteld zonder uw schriftelijke goedkeuring. Ook hiervoor geldt dat een e-mail geen rechtsgeldigheid heeft

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Zorgvergoeding.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Facturering
Bij het factureren wordt vanuit ons systeem een email gestuurd met een link naar de factuur die voor uw praktijk of instelling bestemd is. U moet daarvoor inloggen met uw klantenaccount. U kunt kiezen voor een Idealbetaling, hetgeen onze voorkeur heeft, of via een overboeking, waarbij u op genoemde pagina een pdf kunt downoaden en printen.Ook om milieutechnische redenen versturen we geen factuur per post.
Indien u nog vragen mocht hebben over dit Privacy-reglement van Zorgvergoeding.com, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.
In geval wijziging van onze Privacy-reglement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Samenstelling
Ontwerp en realisatie: Peter Bär - Fysio Webdesign
Data-verwerking: Peter Bär - Fysio Webdesign, Paul Verheggen - Therapiecentrum Verheggen
Hosting en IT-voorzieningen: Alex van Wingerden - Exas Internetservices